November 1, 2013

Keeleõppehuvilistele - Duolingo

 Kolmapäeva õhtul leidsin pooljuhuslikult sellise lehekülje nagu Duolingo, kus on olemas itaalia, saksa, prantsuse, hispaania ja portugali keelte õppimise võimalus. Itaalia keele vastu olen siin-seal huvi tundnud, erinevate tähtede koosluste hääldused tegi Matteo mulle kunagi selgeks ja mingisugused fraasid ja sõnad (enamasti väga kasutud) on teada, kuid puudus süstematiseeritud õpe ning informatsiooni tundus väga palju olevat. Plaan oli ühel hetkel iseseisvalt õpikuga algust teha, kuid hetkel õpikut mul veel ei ole. Ja nüüd leidsin selle kuldaväärt koha. Üleval pildil on näha oskustepuu: otsast tuleb peatükke tegema hakata (ühes peatükis on eraldi veel 3-5 osa, mida läbida) ning läbimisel avanevad uued. Õpe algab täiesti nullist, kuid edasijõudnud võivad läbida õppe alguses testi ning nad suunatakse õige peatükini, kust edasi minna.
 Mulle meeldib, et õpe toimub tegutsemise kaudu. Ei pea lugema ja õppima eraldi reegleid ja siis tegema ülesandeid, vaid uued asjad tulevadki pidevalt ülesannetes sisse: liikudes hiirega sõnale, ükskõik kas uuele või vanale, saab näha selle tõlget või grammatika puhul mingisugust seletust. Nii ongi, et märkamatult sõnavara suureneb, tehes tõlkelauseid tuleb midagi uut järk-järgult juurde. Ja hästi palju on kordamist, et ikka õpitu kinnistuks. Ülesandeid on mitmeid: on tõlkimist nii itaalia-inglise kui inglise-itaalia, peab ise lauseid järele ütlema, peab valima valikvastustest õige või kirjutama kuulmise järgi.
Kõik õpitud sõnavara on ühes kohas koos, sisaldades ka näitelauseid. Kui ei soovi uut peatükki läbida, võib harjutada õpitud sõnu ja korrata. Iga peatüki all saavad kasutajad foorumis nõu küsida või arutada, sealt saab päris kasulikke nippe teada. Mina olen igatahes väga motiveeritud, on huvitav ja edusammud on väga väga kiiresti näha. Kogu programm on tasuta ja siiani tundub väga asjalik ja põhjalik olevat, soovitan järele vaadata!

No comments: