April 5, 2013

Logistikaseminar 2013

Vahetult enne välismaale põrutamist toimus üks tähtis sündmus, seda eriti minu kursuse jaoks - Haapsalus leidis aset täitsa meie endi korraldatud Logistikaseminar! Üritus toimub iga aasta kevadel ning seda korraldavad TTK 3. aasta logistikatudengid. Kuna töö selle nimel algab juba septembris ja mina olin eelmisel semestril ära, siis ametlikult ma korraldusmeeskonda ei kuulunud. Õnneks sain ma Metropoliast projektijuhtimise aine üle kantud, niisiis järgmisel aastal ma noorematele appi minema ei pea. Küll aga aitasin ma tekstide inglise keelde tõlkimisega ning võtsin pildistamise pooleldi enda peale.
Selle aasta seminari peateemaks olid varjatud riskid, keskenduti põhiliselt personali- ja kommunikatsiooniriskidele. Üritusel oli kaks juhti: Raivo Vare ja Urmas Vaino. Esinejaid oli nii Eestist, Soomest kui ka Taanist. Läbivaks teemaks oli loomulikult praktika ja selle vajalikkus: on ju üks ürituse eesmärke tuua kokku logistikatudengid-, huvilised ja vastavad ettevõtted. Nii leiavadki mitmed omale just sellel ürituselt praktikaettevõtte. Kasulikke kontakte saab juurde igal juhul. Kohvipauside ajal sai uudistada ettevõtete infolaudu, seal see põhiline suheteloomine käibki. Ja õhtu lõpetas loomulikult meelelahutusprogramm ja disko.
Piltmõistatus: kas mu kursuse tüdrukud on kõik väga lühikesed või on mu kursuse noormehed kõik väga pikad?

1 comment:

Mari said...

Su lille-mustriline jakk on äge! :)